1.12.06

El Japó, sènior


1/12/2006 CENS A LA BAIXA A L'ÀSIA
• El país envelleix i perd població a causa de la baixa natalitat i de la dura política d'immigració
• El 2005 hi va haver, per primera vegada des del 1945, un saldo negatiu
JORDI JUSTE.KYOTO
Les dades del cens recentment publicat han confirmat que l'any passat la població del Japó es va reduir per primera vegada des del 1945. A primers d'octubre del 2005, el país tenia 127.767.994 habitants, 22.000 menys que un any abans. La notícia no ha causat cap sorpresa, ja que tots els experts la venien anunciant des de feia temps, a causa de la baixa natalitat i de la política restrictiva en matèria d'immigració. Això sí, el descens de població ha coincidit amb l'anunci que entre els mesos de gener i juliol d'aquest any han nascut 645.000 nens, 14.000 més que l'any passat.

La realitat és que el Japó ja té un 20% d'habitants majors de 65 anys, mentre que els menors de 15 no passen del 13%, una piràmide invertida que seguirà eixamplant-se en la cúspide i estrenyent-se en la base amb l'envelliment dels nascuts durant el gran creixement demogràfic. Descartada una gran catàstrofe, la situació només canviaria si entrés al país un gran nombre d'immigrants o augmentés substancialment la natalitat, que va ser d'1,25 nens per dona el 2005 (a Espanya és d'1,3 nens), lluny del 2,1 que es calcula que és necessari per mantenir la població.

Aquest inici del declivi es va produir malgrat que el nombre d'estrangers residents al Japó va augmentar, respecte al cens de l'any 2000, en 200.000. I gairebé la meitat d'ells són xinesos. Amb aquestes noves incorporacions, el Japó té ja una mica més d'un milió i mig de residents estrangers, encara que més de la meitat d'ells són coreans i xinesos nascuts al Japó. Amb tot, la població realment immigrant no arriba a l'1% del total, ni tan sols afegint-hi els gairebé 300.000 immigrants que resideixen il.legalment al país asiàtic.

L'única solució realista sembla ser augmentar la natalitat, tasca difícil si es té en compte la situació de les dones. L'edat mitjana a la qual les dones japoneses es casen avui dia és de 28 anys, comparada amb els 24 anys del 1964. Però gairebé un 50% segueixen solteres i sense descen- dència als 30 anys. En la societat tradicional japonesa, els factors responsables de la baixa natalitat són el difícil accés i permanència de la dona en el mercat de treball i la conciliació entre la vida laboral i familiar. El 70% de les japoneses deixen de treballar al tenir el primer fill i poques es reincorporen a la feina posteriorment, gairebé sempre en pitjors condicions.

Les polítiques públiques

Els països del nord d'Europa han demostrat que una millor situació laboral de la dona pot traduir-se en una natalitat superior, a l'augmentar la sensació de seguretat i les possibilitats econòmiques. Però les polítiques públiques van molt per darrere de les necessitats, i els polítics no deixen de fer promeses. "El meu Govern farà tots els esforços per avançar mesures de solució del descens de la taxa de natalitat i construir una societat on sigui fàcil criar fills", va dir el primer ministre, Shinzo Abe, al setembre.

Amb tot, tampoc és indiscutible que al Japó li convingui mantenir la població actual, tres vegades l'espanyola amb només el 75% del territori d'Espanya. El problema és que el sistema de Seguretat Social, en què la població activa manté la passiva, és insostenible si aquesta última no para de créixer i la primera de minvar. Per ara, sembla del tot inevitable augmentar l'edat de jubilació.