21.11.13

鍵 La clau de Tanizaki.
Interessant novel·la de maduresa de Tanizaki. Aborda la sexualitat i els seus límits a partir de la relació entre un home gran i la seva esposa bastant més jove. Fa servir com a recurs els diaris que ambdós escriuen. Els protagonistes viuen transitant pels límits que s'estableixen entre aparença i realitat, generositat i egoisme, introspecció i comunicació, necessitat de privacitat i afany exhibicionista, respecte a la privacitat i escopofília, fidelitat i adulteri. De fàcil lectura. La versió catalana és d'Albert Nolla.